На 25 ноември Център за развитие на устойчиви общности заедно с Федерация на независимите синдикати в земеделието организира уебинар по темата за равнопоставеността и насилието над жени.

Прочети още...

Жертвите на сексуален тормоз на работното място в България вече могат да споделят своите истории напълно анонимно на адрес:

https://www.teamworkproject.eu/bg/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0/

Прочети още...

Според докладите значителен брой пострадали от такъв тип тормоз се колебаят да подпишат официални документи срещу извършителите им. Кампанията „Азиатско-тихоокеански регион“ изследва множеството системни фактори, които допринасят за проблема.

Прочети още...

На 6 октомври в сградата на КНСБ се проведе второто обучение за служители по проблема сексуален тормоз на работното място. Темата беше развита от Виолета Иванова, зам. директор на Институт за социални и синдикални изследвания – КНСБ и Станимира Хаджимитова, Директор на ЦРУО, в контекста на психо социалните проблеми, до които води този вид насилие.

Прочети още...

Всяка четвърта жена в САЩ изпитва сексуален тормоз на работното място през даден етап от живота си, дори според най-консервативните оценки. Сексуалният тормоз също може да предизвика високи финансови разходи за отделните работници, към които е насочен.

Прочети още...

На 7 и 8 август 19 представители на компании се включиха в организираното от Център за развитие на устойчиви общности обучение за изграждане  на капацитет на служители на управленски позиции по проблема „Сексуален тормоз на работното място“.

Прочети още...