На 7 и 8 септември екипът на ЦРУО съвместно с колеги от партньорските организации  ALDA – Италия  и LABSUS- Италия проведе работилница за структурирането на работеща система за подкрепа на жени – сезонни работнички в чужбина. На срещата се включиха представители на местни институции от Монтана, Лом, Вълчедръм, Пазарджик и Стара Загора.

Прочети още...

Той ще събере заинтересовани страни от 5 държави, представители на институциите и НПО у нас, за да се изгради работеща мрежа в подкрепа на мобилни работнички от България, които работят в областта на земеделието в Южна Италия.

Прочети още...

Успешно премина обучението на трудови медиатори в гр. Стара Загора. Заедно с обучителите Станимира Хаджимитова и Валентина Васильонова групата от млади и интелигентни момичета активно дискутира върху важни теми като трудов договор, фалшиви обяви за работа, как да се потърсиш помощ ако си мобилен работник.

Прочети още...

На 30, 31 юли и 1ви август се проведе обучение на местни трудови медиаторки по проект BRIGHT в Монтана. В него взеха участие 17 жени, сред които здравни медиатори от 5 общини в област Монтана, младежки медиатори, представители на Областна администрация Монтана - специалисти по регионално развитие и равнопоставеност на жените и мъжете, представители на Местна комисия за борба с трафика на хора, представители на НПО, на Общински съвет по наркотични вещества и други институции.

Прочети още...