Успешно премина обучението на трудови медиатори в гр. Стара Загора. Заедно с обучителите Станимира Хаджимитова и Валентина Васильонова групата от млади и интелигентни момичета активно дискутира върху важни теми като трудов договор, фалшиви обяви за работа, как да се потърсиш помощ ако си мобилен работник.

Прочети още...

На 30, 31 юли и 1ви август се проведе обучение на местни трудови медиаторки по проект BRIGHT в Монтана. В него взеха участие 17 жени, сред които здравни медиатори от 5 общини в област Монтана, младежки медиатори, представители на Областна администрация Монтана - специалисти по регионално развитие и равнопоставеност на жените и мъжете, представители на Местна комисия за борба с трафика на хора, представители на НПО, на Общински съвет по наркотични вещества и други институции.

Прочети още...

Недостигът на квалифицирана работна ръка[1] е едно от най-тежките ограничения, засягащи икономическия растеж в България през последните години. Това е постоянно повтарящ се проблем според работодателските организации и  постепенно обхваща всички сектори на икономиката и всички професии; засяга различни компании - от микропредприятия до големи корпорации. За това има различни причини - трайно влошаваща се демографска картина, демотивация на значителен брой от населението в трудоспособна възраст (анализирано в проучване на Фондация „Фридрих Еберт“ и Института за икономика и международни отношения в проучване през 2017 г.) и образование и професионално обучение, които са неадекватни за пазара на труда.

Прочети още...

Кризата Covid-19 преобрази ежедневието на повечето хора по цялата планета и подчерта много от минусите на социално-икономическата система, предшестващи вируса, които в голяма степен бяха игнорирани. По-конкретно, тя показа несигурността на много от най-важните работници за продължаващото съществуване на обществото - тези, които осигуряват здраве и грижи, отглеждат и събират храна, доставят стоки и извозват отпадъци.

Прочети още...

На 16 и 17 декември в Милано се проведе първата среща на екипа, работещ по проект BRIGHT Подкрепа на трудовите права на мобилни работнички от ЕС. На нея представителите на четирите страни (България, Румъния, Италия и Франция) обсъдиха темите за жените, изложени на риск от експлоатация, социално и гражданско изключване, както и липса на осведоменост относно техните права като граждани на ЕС.

Прочети още...

Цел: насърчаване на иновативни партньорства за социалното включване на мобилни работнички и за упражняване на техните права в ЕС

Донор: Европейски съюз – Програма „Права, равенство и гражданство“

Период: 2 години (1 Ноември 2019 – 31 Октомври 2021)

Бюджет: € 393.168, 29

Водещ партньор: ActionAid, Италия

Прочети още...