Успешно премина обучението на трудови медиатори в гр. Стара Загора. Заедно с обучителите Станимира Хаджимитова и Валентина Васильонова групата от млади и интелигентни момичета активно дискутира върху важни теми като трудов договор, фалшиви обяви за работа, как да се потърсиш помощ ако си мобилен работник.

Участничките имаха своята интересна среща и с г-н Друмев от МКБТХ- Сливен, който заостри вниманието на присъстващите върху риска от експлоатация и трафик, прикрити под формата на трудова мобилност. Активно в обучението се включи и г-жа Върлякова от местното бюро по труда. Работните групи са оформени и момичетата започват подготовка за информационните срещи с помощта на своя ментор, Милена Илиева!


Предстои те да организират информационни дни с жени, които са пътували на сезонна работа в чужбина или възнамеряват да пътуват. Медиаторите ще ги запознаят с информацията, която им е необходима преди заминаване, къде и от кого биха могли да потърсят помощ в кризисна ситуация или измама.