Документът представлява  иновативен инструмент в новия социално-културен контекст и е вдъхновяващ продукт за  младежка работа.

Прочети още...

Вторият резултат от работата по проект ReCAP представлява Сборник с творчески инструменти за младежки работници, които да се използват за социално включване и овластяване на младежи в неравностойно положение в периода след КОВИД19 пандемията.

Прочети още...

Партньорите по проекта ReCAP изработиха вече "Пътна карта за социално приобщаване на младежи чрез изкуство и култура в условията на постпандемичен контекст". Засега може да намерите това учебно помагало на английски език, но скоро - и на български!

Прочети още...

Локдаунът е дал отражение и върху обучителния процес.

Това става ясно от направено теренно проучване в рамките на проект ReCAP (Recovering Inclusion Through Creativity After Pandemic).

Прочети още...

Резултатите от проведено изследване на Националeн център по обществено здраве и анализи на тема «Въздействие на пандемията от covid-19 върху психичното здраве на гражданите на Република България» показват отчетлив ръст на продажбата на психотропни медикаменти, сред които транквилизатори и антидепресанти, които действат успокояващо, премахват тревогата, страха, безпокойството и други нарушения в емоционалната сфера, което свидетелства за скрита болестност и общо повишена тревожност. Периодът е белязан с нарастване на броя на посещенията при невролог и психиатър.

Прочети още...

Проектът официално започна на 3 и 4 ноември по време на първата партньорска среща в Порто, Портогалия. Партньорът домакин Rightchallenge приветства целия консорциум.

Прочети още...