Те се проведоха през март и май в сградата на ВКБООН с обучители от Българско училище за политика „Димитър Паница“, представители на НПО сектора и университетски преподаватели.

Прочети още...

Първата онлайн среща на Борда се проведе на 19 декември онлайн като на нея присъстваха и представители на Център за развитие на устойчиви общности, Съвет на жените бежанки в България, Българско училище по политика, Върховен комисариат на ООН за бежанците и община Оборище.

Прочети още...

Проект „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“ има за цел създаването на умения в представители на бежанските общности, включително и украинска за разпознаване на институционалната среда и точките за достъп до системата за вземане на решения в България.

Прочети още...