Мисията й е постигане на реална равнопоставеност на жените и мъжете във всички сфери на обществения живот - в България, в региона и в глобален мащаб. Замислена е като застъпническа организация по правата на жените и за изпълнение ангажиментите на правителството по политиките на ЕС и ООН, касаещи равнопоставеността на жените и мъжете, момичетата и момчетата.

Основателките сме четири обикновени българки. Никой не стоеше зад нас, само личният ни ентусиазъм и вяра!

Възприех каузата присърце и й се отдадох. Повярвах, че щом Бог ни е създал в този вид, то ако вървим по дългия Път на развитието заедно, ръка за ръка, то животът ще стане справедлив и по-щастлив за всички! Ще решаваме проблемите с преговори; ще намалим насилието във всичките му форми; ще участваме пропорционално във взимането на решения на всички нива…Та нали талантът и на двата пола е ценен – той се е формирал с векове по различен исторически начин и носи специфични знания и умения! Обществото само може да спечели от използването на този различен ресурс! Това е толкова логично!

Но когато става дума за власт и контрол над ресурси – логиката често губи мястото си.

Много индивидуални и колективни усилия са необходими за налагането на горепосочените  виждания за развитието на света и за мястото на жените в този процес! Тази трансформация на обществените системи и взаимоотношения не се развиваше по права възходяща линия през тези 25 години, както у нас, така и в глобален аспект. Постигнахме много. Повече законодателно от колкото в практиката. При това отново заедно – много мъже виждат смислеността на каузата и я подкрепят. Това е важно, защото липсата на равнопоставеност на жените и мъжете не е „женски“ проблем, а засяга цялото общество, като предопределя животът и на децата ни.

Работата в гражданския сектор дава много възможности за смели действия и борба със стереотипите, които пречат за постигането на по-бързи и по-съществени резултати.

Осъществихме десетки проекти в страната, на Балканите и в Европа. Участвахме в решения на ниво ЕС и ООН. Бяхме първите в страната, които повдигнахме завесата пред домашното насилие с първото национално представително изследване и първите дискусионни кръгли маси. Девет години работихме като национални координатори към Gender Task Force на Пакта за стабилност и обучихме стотици българки в политически умения, за да заемат достойно място в управлението на страната. Учредихме Български фонд за жените, за да привличаме повече финансови средства за нашата кауза.

В последните години разширихме дейността си в много повече посоки и това логично доведе до промяна на името ни.

 

Станахме Център за развитие на устойчиви общности!

Сега възможностите пред екипа са още по-големи!

 

Разрешете ми да поздравя с празника и да благодаря сърдечно на сегашния екип и Настоятелство за усърдната работа!

БЛАГОДАРЯ ВИ  Диана К.,  Диана Г.,  Нанси,  Вяра,  Диана Д.,  Росен!

БЛАГОДАРЯ ВИ Иване, Светле, Славянке и Лили!

 

Искам също да благодаря и на всички онези, които бяха част от екипа и Настоятелството през годините – те имат своя дял за постигнатите успехи!

Благодаря на всички колеги от неправителствения сектор, с които споделяхме задачите и работата в едно неоценимо партньорство!

И не на последно място, благодаря на представителите на институциите, които подкрепяха работата по равнопоставеността на жените и мъжете, защото я разбираха!

 

НИЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ!

Станимира Хаджимитова, директор и основател