На 25 ноември – Меджународния ден за елиминиране на насилието над жени директорът на ЦРУО – Станимира Хаджимитова, се включи онлайн форума „ЗаЕдно за елиминиране на насилието над жени“.

Прочети още...

През изминалия месец Център за развитие на устойчиви общности организира поредица от срещи с представители на регионални служби по заетостта, бюра по труда, служители от КНСБ от цялата страна, бизнес компании и НПО. На тях бе представен проектът WEGO3 и инструменти и политики за защита и подкрепа на пострадалите от такъв тип насилие.

Прочети още...

„Взаимодействие между институциите при решаване на случаи на домашното насилие“ бе темата на конференцията, организирана от Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Тя се проведе на 26 ноември във връзка с 16-те дни срещу насилието над жени.

Прочети още...

През септември се срещнахме с психолози, адвокати и социални работници от сдружение „Център Динамика“ – гр. Русе, Асоциация „Ная“ – гр. Търговище и фондация „Джендър Алтернативи“ – гр. Пловдив.

Прочети още...

С този въпрос се обърнахме към 151 кризисни центрове, центрове за обществена подкрепа и центрове за социална интеграция и рехабилитация. Получихме отговори от едва 10 от центровете и макар и това да не е представителна извадка, все пак тяхното мнение очертава известни дефицити по отношение на мерките за жени, преживели домашно насилие.

Прочети още...

Продължителност: Април 2021 – Март 2023

Партньори: ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS – AAIT, Италия

ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SCARL – IRS, Италия

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ – ЦРУО, България

WOMEN'S CENTER OF KARDITSA – WCK, Гърция

REL.AZIONI POSITIVE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE REL.POSITIVE, Италия

FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION – FACE, Франция

Прочети още...