На 5-ти септември Боянка Димитрова от Регионален съвет на КНСБ Русе и Деана Димова, директор на Сдружение „Център Динамика“ подписаха документа в услуга на преживелите насилие от интимния партньор.

Прочети още...

Представителите на Асоциацията подписаха договор, с който се ангажират да предоставят правни съвети на Сдружение „Център Динамика“ по отношение на дейности за икономическото овластяване на жени, преживели насилие.

Прочети още...

Инициативата е част от проект “WEGO3 -  от индивидуално овластяване на преживели насилие от интимния партньор към ангажиране на обществото“, в който участват Център за развитие на устойчиви общности, София(ЦРУО) и Сдружение “Център Динамика”, Русе.

Прочети още...

Според Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) (1992)1 насилието над жени е признато като форма на дискриминация, която сериозно възпрепятства способността на жените да се ползват от права и свободи на равна основа с мъжете.

Прочети още...

Срещите бяха организирани в рамките на проект WEGO3 и тяхна основна цел е представители на институции и бизнес съвместно с кризисните центрове да изберат мярка за подпомагане на жертвите, която да бъде тествана в рамките на период от 9 месеца.

Прочети още...