През септември се срещнахме с психолози, адвокати и социални работници от сдружение „Център Динамика“ – гр. Русе, Асоциация „Ная“ – гр. Търговище и фондация „Джендър Алтернативи“ – гр. Пловдив.

Прочети още...

С този въпрос се обърнахме към 151 кризисни центрове, центрове за обществена подкрепа и центрове за социална интеграция и рехабилитация. Получихме отговори от едва 10 от центровете и макар и това да не е представителна извадка, все пак тяхното мнение очертава известни дефицити по отношение на мерките за жени, преживели домашно насилие.

Прочети още...

Продължителност: Април 2021 – Март 2023

Партньори: ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS – AAIT, Италия

ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SCARL – IRS, Италия

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ – ЦРУО, България

WOMEN'S CENTER OF KARDITSA – WCK, Гърция

REL.AZIONI POSITIVE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE REL.POSITIVE, Италия

FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION – FACE, Франция

Прочети още...