Според Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) (1992)1 насилието над жени е признато като форма на дискриминация, която сериозно възпрепятства способността на жените да се ползват от права и свободи на равна основа с мъжете.

Прочети още...

Срещите бяха организирани в рамките на проект WEGO3 и тяхна основна цел е представители на институции и бизнес съвместно с кризисните центрове да изберат мярка за подпомагане на жертвите, която да бъде тествана в рамките на период от 9 месеца.

Прочети още...

На 17 и 18 януари партньорите от България, Италия, Гърция и Франция представиха актуална информация за прогреса на проектните дейности, в т.ч. информация за проведените до момента проучвания с кризисни центрове, работилници с представители на пазара на труда и фокус групи с жени, преживели домашно насилие.

Прочети още...

На 25 ноември – Меджународния ден за елиминиране на насилието над жени директорът на ЦРУО – Станимира Хаджимитова, се включи онлайн форума „ЗаЕдно за елиминиране на насилието над жени“.

Прочети още...

През изминалия месец Център за развитие на устойчиви общности организира поредица от срещи с представители на регионални служби по заетостта, бюра по труда, служители от КНСБ от цялата страна, бизнес компании и НПО. На тях бе представен проектът WEGO3 и инструменти и политики за защита и подкрепа на пострадалите от такъв тип насилие.

Прочети още...

„Взаимодействие между институциите при решаване на случаи на домашното насилие“ бе темата на конференцията, организирана от Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Тя се проведе на 26 ноември във връзка с 16-те дни срещу насилието над жени.

Прочети още...