На 24.03.2023 година РУ „Ангел Кънчев“, Сдружение „Център Динамика“- Русе и Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) - София обединиха усилия в организирането на междурегионално състезание в подкрепа на предприемаческите умения на младите хора и развитие на социално отговорно поведение на тема «Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия» послучай Световния ден на социалната работа.

Прочети още...

През м. февруари, по покана на проект WEGO!3 в Брюксел се проведе кръгла маса с участието на представители на страните – партньори по проекта и евродепутати от различни комисии, които се отзоваха на поканата на организаторите.

Прочети още...

По време на финалната конференция по проект WEGO3 доц. Ани Попова от Русенския университет връчи поздравителен адрес на проектния мениджър от ActionAid, Италия.

Прочети още...

В процеса на решаване на даден проблем се препоръчва активно включване и участие на представители на различни заинтересовани страни. Основният инструмент, използван в рамките на този процес, е т.н. Лаборатория за политики.

Прочети още...

Още статии ...