БЪЛГАРСКА КОАЛИЦИЯ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ДВАТА ПОЛА

Цел на създаване:

Законодателство, гражданско общество и институции в демократична българия да заработят в съответствие с европейските стандарти по равнопоставеността на половете


Българската Коалиция за равнопоставеност на двата пола е неформална група, обединяваща представители на гражданското общество, институциите, политическите партии и медиите в България, които искат да работят с обединените си усилия за постигане реално на равни възможности за жените и мъжете в България.

Инициатор за нейното създаване е Станимира Хаджимитова - Координатор за България за неправителствените организации /НПО/ към Джендър Таск Форс на Пакта за стабилност.

В годините след IV-та Световна Конференция на жените в Пекин (септември 1995г.), женското движение в България постигна сериозни успехи. Регистрираха се множество НПО по проблемите на жените, както в столицата, така и в страната.
С обединените усилия правителствените институции и НПО беше разработен Национален план за действие (1996 - 1997 ) и бяха издадени много информационни материали по основните документи от конференцията в Пекин.
Особено активни бяха работещите за: по-голямо участие на жените в политиката, изборите и избирателните листи; борбата срещу насилието над жените във всичките му форми, както и онези, които подкрепяха масовото обучение в областта на равнопоставеността и активното включване на българката в труда и обществения живот.
В резултат на усилията, днес виждаме повече жени на изборна работа в местната и централна власт. След последните парламентарни избори в Народното събрание от 2001 г. има 26,5% жени. През септември 2003 г. се прие Закон за защита срещу дискриминацията, който включва материята по равнопоставеността на половете; разработен беше и внесен в Парламента проект за Закон за защита срещу домашното насилие.
На Националната работна среща по равнопоставеността, проведена на 20.2.2004г. в София, 93-та участници единодушно констатираха, че независимо от успехите, моментът е критичен и са необходими по-нататъшни обединени усилия и действия, които да гарантират необратимостта на процеса.
Коалицията е отворена за нови привърженици. Тя ще определи своята структура в процеса на съвместната работа по проекти в следните направления:

"ЗАКОНЪТ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ - РАБОТЕЩ ЗАКОН"
ръководител Павлина Филипова - фондация ЖАР,
тел/факс 02/9805920
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Интеренет адрес: www.women-bg.org

"ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНО НАСИЛИЕ"
ръководител Геновева Тишева, Български център за джендър изследвания,
тел. 02/9635357;
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

"УЧАСТИЕ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА"
ръководител Станимира Хаджимитова, фондация Джендър проект в България;
Тел./факс 02/ 9864710; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.