През изминалата седмица екипът на ЦРУО посети трите населени места и са запозна с политиките на всяко от тях по отношение на включването на  ромите.

В рамките на проект Municipality 4 Roma бяха организирани три информационни дни в общините,които предварително са подписали писма за подкрепа. На събитията екипът на нашата организация представи добрите практики на община Кампобасо, Италия заедно с италианските партньори по проекта, които също се включиха в дискусиите в реално време.

Прочети още...

На 18 и 19 ноември координаторът на проект Municipality4Roma за България – Диана Георгиева, се включи в няколко работни срещи по проекта в община Кампобасо, Италия.

В първата среща участие взеха Росария Ди Спенса – социален работник и представител на община Кампобасо в проекта, Сандро Турцо – координатор на проекта и Чара Спиропулу от IASIS (партньор в проекта от Гърция).

Прочети още...

На 19 и 20 юли експертът от Център за развитие на устойчиви общности Диана Георгиева присъства на партньорска среща по проект „Municipality4Roma“, която се проведе в Института за изследване на населението и социалните политики на Националния съвет за научни изследвания на Италия в Рим. 

Прочети още...

Проект „ Община, работеща в подкрепа на ромите" (Municipality4Roma (M4R)) е амбициозен проект. Целта му е въвеждане на усешно тестван модел за включване на ромската общност в активния живот на общините Кампобасо - Италия и няколко общини в България. Пътят към включването не е лек и трудностите са добре познати. Но трябва да се предприемат определени процедурни стъпки. Няма алтернатива на включване на ромите в социалния живот.

Прочети още...