На 19 и 20 юли експертът от Център за развитие на устойчиви общности Диана Георгиева присъства на партньорска среща по проект „Municipality4Roma“, която се проведе в Института за изследване на населението и социалните политики на Националния съвет за научни изследвания на Италия в Рим. 

На срещата бяха представени резултати от проведени изследвания с фокус групи от ромското население на община Компобасо, Италия, от г-жа Ирена Солерно – член на института домакин. Проведе се също дискусия за разликите в ромското население в България, Гърция и Италия и методите за обучение на общински служители за това как да работят с конкретната етническа група.

В края на есента ще бъдат проведени обучения в Компобасо, а след това представителите на ЦРУО ще се срещнат с учители, обучители и модератори в община Трън, България, за да видят как изработените материали могат да се приложат на местна почва и да се използват за бъдещи проекти.

Партньори по проекта: Institute of Research on Population and Social Policies of the Italian National Research Council (IRPPS - CNR), Италия; Ares 2.0 SRL, Италия; Opera Nomadi Associazione, Италия; Comune di Campobasso, Италия; CSCD, България и IASIS, Гърция.