„GEAR - Ромската интеграция в контекста на равнопоставеността на жените и момичетата“, е проект, финансиран от Европейската комисия чрез програмата CERV. Неговата цел е да насърчава равенството между половете и да деконструира стереотипите свързани с пола чрез ангажиране на ромски младежи като агенти на промяната в Италия, България, Румъния и Белгия.

Прочети още...

След поредица от срещи в Медковец и Монтана, стана ясно, че близо 20 деца ще се включат в обученията за равенство на жените и мъжете и по създаване на радио съдържание и мултиплатформен нюзруум.

Прочети още...

На 16 ноември в СУ „Отец Паисий“ с. Медковец деца и учители проведоха ден на отворените врати. В събитието се включиха и много родители, които разбраха повече за същността на профил „Помощник възпитател“ в училището.

Прочети още...

Заедно с младежите изгледахме филма, изработен по проект „Престъпления в името на честта в социален и правен аспект“ и организирахме отбори по дебати ЗА и ПРОТИВ ранните бракове.

Прочети още...

Още статии ...