На 26 май учениците от СУ „Отец Паисий“, с. Медковец имаха възможност да се запознаят с преподавателя, който също е завършил тяхното училище и да поговорят с него за спортовете, които ги вълнуват.

Гостът разказа за своя житейски път и за това какви възможности разкрива пред тях обучението в НСА "Васил Левски". Младежите бяха особено впечатлени от разказите му за неговите ученически години на същото място и страстта към спорта, която го е довела до най-големите му успехи.

В срещата се включи и Нанси Борисова от Център за развитие на устойчиви общности. Заедно с нея учениците коментираха типично „мъжките“ и „женските“ дисциплини в спорта, както и спортните успехи на жените и мъжете атлети в България през последните няколко години. Спортът все повече се превръща в една от най-мощните платформи за промотиране на равенство между половете и овластяване на жените и момичетата. Значителен прогрес се постига и на Олимпийските игри, където организаторите все повече се стремят да балансират броя на атлетите от мъжки и женски пол. Учениците бяха много заинтересовани как ли ще стоят нещата на следващите олимпийски игри.

Младежите бяха много развълнувани от срещата на спортна тематика и изразиха желание за още такива. Една от идеите на училищното ръководство е да кани известни спортисти и атлети на поредица от срещи с учениците.