На 10ти май 18 ученици се включиха в ролеви игри, подготвени от Нанси Борисова от Център за развитие на устойчиви общности.

Целта бе всеки от тях да получи персонаж и да прави крачка напред или назад в зависимост от това дали може да си позволи дадени житейски ползи или не. Някои бяха социално облагодетелствани хора на високи служебни позиции или с богати роднини, други бяха социално слаби, многодетни майки, пенсионери или хора с увреждания.

В края на играта всеки съобщи на другите какъв е бил неговият персонаж и каква е причината да се намира по-напред или по-назад спрямо останалите. Всички заедно направиха дискусия относно това какво означава равенство и колко е лесно някой да стане жертва на дискриминация, когато е в неизгодно положение.

Всеки от учениците разбра разликата между равенство и равнопоставеност благодарение на играта, взаимствана от Наръчника НЕМО, изготвен по предишен проект на Център за развитие на устойчиви общности.

Занятията продължиха с раздаването на различни карти с любопитни въпроси за жени, изобретатели, изследователи, летци, носители на Нобелови награди. Учениците бяха разделени по двойки като целта на всяка двойка бе да обсъди с какво дадената жена ги вдъхновява, чували ли са за нея или нейното изобретение и по какво биха искали да приличат на нея.

Децата бяха особено впечатлени, че редица изобретения, използвани днес предимно от мъже като силиконът за лепене и циркулярът са създадени именно от жени. Те също така изявиха желание да разгледат и специалните карти на света, изготвени по проект Career Rocket, където е посочена по една вдъхновяваща жена от всяка държава и е описано нейното постижение.

В края на срещата младежите останаха много доволни от формата на заниманието и изразиха интерес в бъдеще да играят подобен тип игри в училище по-често.