Мисия

Мисия

Цели

Център за развитие на устойчиви общности е независима, неправителствена организация в обществена полза, учредена през 1994 г. от жени активистки и професионалистки в различни области. Тя се утвърждава като Advocacy Group /Група за застъпничество/ която работи за :

 • повишаване на чувствителността на българското общество по проблемите на равнопоставеността на двата пола;
 • засилване нетърпимостта на формиращото се гражданско общество в България към проявите на насилие срещу жените у дома, на пазара на труда и на работното място;
 • промяна на законовата уредба в защита на жените и децата, пострадали от домашно насилие;
 • образоване на деца и млади хора по въпросите на човешките права и регламентираните национални и международни норми, гарантиращи тези права;
 • участие на медиите при дискутиране на джендър проблематиката;
 • усвояване на успешните практики на чуждестранни неправителствени организации и професионалното им адаптиране към реалностите в България;
 • подпомагане и окуражаване на жените за започване на собствен бизнес;
 • постигане на по-голямо участие на жените в политиката и властта и създаване на национално женско лоби.

"Център за развитие на устойчиви общности" реализира тези цели като:

 • организира информационни и образователни кампании за повишаване на обществената нетърпимост към насилието над жени и деца като норма на поведение чрез активно медийно партньорство и чрез продуциране на видео филми, радиопредавания,специализирани рубрики в печата;
 • организира обучителни семинари в София и страната по проблемите на: домашното насилие; скритата дискриминация на жените от етническите групи в България; равнопоставеността на жените и мъжете; сексизъм; ролята на медиите за преодоляването на насилието над жените; придобиване на лидерски и политически умения; джендър образование в училище и ВУЗ; как да започнем малък бизнес.;
 • разработва и участва в проекти за изграждане на Национален механизъм за равни възможности на жените и мъжете в България и неговото промоциране в публичното пространство;
 • активна работа в национални и международни женски мрежи за създаване и укрепване на женското лоби на местно и регионално равнище;
 • реализиране на социологически и политологически изследвания по въпросите на домашното насилие, сексуалното насилие на работното място, влиянието на бедността и глобализацията върху двата пола;
 • финансира проекти, насочени към подобряване социалния статус на жените и децата;

"Център за развитие на устойчиви общности е" част от:

 • национална мрежа на ЖАР /Женски Алианс за Развитие/
 • регионална женска мрежа КАРАТ Коалиция - обединяваща неправителствените организации от 13 страни на Централна и Източна Европа
 • Gender Task Force към Пакта за стабилност за Югоизточна Европа

Структура

Центърът се ръководи от Настоятелство. Директор на "Център за развитие на устойчиви общности" е Станимира Хаджимитова. Във фондацията работят 5 души и доброволци.


Нагоре