Пилотна среща по проект GEAR (Ромската интеграция в контекста на равнопоставеността на жените и момичетата) в София

Пилотна среща по проект GEAR (Ромската интеграция в контекста на равнопоставеността на жените и момичетата) в София

РЕГИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР RAISE YOUTH В БРЕЗНИК БЕ ДОМАКИН НА ПЪРВОТО СИ МЛАДЕЖКО СЪБИТИЕ

РЕГИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР RAISE YOUTH В БРЕЗНИК БЕ ДОМАКИН НА ПЪРВОТО СИ МЛАДЕЖКО СЪБИТИЕ