В следващите 2 години партньорите от България, Румъния, Италия и Белгия ще работят с младежи от ромската общност и техните обучители с цел повишаване на компетенциите в областта на равенството между половете.

За целта ще се създаде и уебрадио, където младежите да имат платформа, чрез която да говорят по темите, които ги вълнуват. Заедно те ще сформират редакторски екип, който с помощта на съответната техника да създава различни предавания, както и да поддържа профили в социалните мрежи.

На срещата на 13 и 14 февруари се проведе в Sofia Lab и в офиса на организацията домакин – Център за развитие на устойчиви общности. На нея се събраха представители на всички партньори, бяха обсъдени и идеи за различни неформални инициативи, които да вдъхновят младежите по време на техния път към овластяване. Това ще се случи посредством концерти, театрални постановки, срещи с вдъхновяващи актьори и журналисти от ромската общност.

В рамките на проекта освен обучителни курсове за младежите и за професионалистите, които работят с тях, ще бъдат изработени и няколко наръчника в полза на практиците по време на тяхната работа с представители на ромската общност от 11 до 20 годишна възраст.

За децата е предвидено и учебно пътуване в Сибиу, Румъния, където заедно тийнейджърите от 4-те държави партньори да измислят облика и концепцията на своето радио и да се превърнат в “Актьори на промяната” за своите местни общности.

Ще бъдат проведени редица задълбочени анализи на нуждите във всяка общност, за да може всеки от продуктите, създадени в рамките на проекта, да бъде максимално полезен за съответната таргет група, а всеки от резултатите да идва конкретно от представителите на общността като главни действащи лица в инициативата.

Работата на терен започва още през следващия месец – с какво и къде ще се проведат първите срещи, следете на сайта за повече информация!