Дори и по време на Covid-19 истински отговорните компании продължават да подават ръка на най-нуждаещите се. Това стана ясно от срещите на представители на Райфайзенбанк, Кауфланд и А1 с експертите от ЦРУО в рамките на проект WEGO2.

Прочети още...

Стартираха корпоративните обучения по проект WEGO2 на територията на гр. Русе. Тяхна основна цел е повишаване  осведомеността по темата за домашното насилие сред бизнеса, предизвиквайки ангажираност към проблема.
В повечето от обученията участие взеха предимно жени. Една от компаниите отказа участие с мотива, че това е „семеен проблем“. Обучението в друга компания се отложи за по-късен период поради регистрирани случаи на Ковид19.

Прочети още...

Диана Георгиева от ЦРУО София се срещна с екипа на Русенска Търговско Индустриална Компания, където представи проект WEGO2, постигнатите до този момент резултати, активните към настоящия момент дейности и бъдещите планове на партньорите. В рамките на корпоративното обучение след това, експертът се спря на различните видове насилие, на последиците то тях както за самите жертви, така за бизнеса и обществото.

Прочети още...

Насилието, основано на пола е проблем неизменно свързан с липсата на равнопоставеност между мъжете и жените и най-често с икономическата зависимост между партньорите в една връзка, която много често може да бъде причина за насилие и злоупотреба. На 26 април 2016 г. България прие Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, който цели да гарантира равни възможности за двата пола. Какво постигна страната 4 години по-късно и какво още е необходимо за постигането на златна среда?

Прочети още...

Директорът на ЦРУО Станимира Хаджимитова и директорът на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ Живка Маринова проведоха обучение на социални работници от фондация ПУЛС на 24, 25 и 26 февруари в Перник.

Прочети още...

На 11 и 12 февруари партньорите по проект WEGO2! От България, Испания, Италия и Гърция се срещнаха в Кардица, за да се запознаят с местната мрежа за икономическо овластяване на жени и да обсъдят следващите стъпки в проекта.

Прочети още...

На 26, 27 и 28 януари експертът на ЦРУО Диана Георгиева представи пред „Център Динамика“ – Русе плана за социални отношения, изготвен по проект WEGO2. Тя сподели методологията на работа и запозна социалните работници със съответните формуляри.

Прочети още...