Стартираха корпоративните обучения по проект WEGO2 на територията на гр. Русе. Тяхна основна цел е повишаване  осведомеността по темата за домашното насилие сред бизнеса, предизвиквайки ангажираност към проблема.
В повечето от обученията участие взеха предимно жени. Една от компаниите отказа участие с мотива, че това е „семеен проблем“. Обучението в друга компания се отложи за по-късен период поради регистрирани случаи на Ковид19.


Според Диана Георгиева – експерт и обучител от Център за развитие на устойчиви общности, голяма част от обучаемите показаха неглижиране на  проблема или по-скоро нежелание да го разпознаят. „След като започнем да говорим в повече детайли, се съгласяват с дадени твърдения или отричат други, което ясно показва, че разпознават проблема“, казва тя. Силно впечатление й прави, че в повечето случаи акцентът в дискусиите е поставян върху психологическото, а не толкова физическото насилие. „При въпроса „Знаете ли как да реагирате, когато научите за случай на домашно насилие?“ по-голямата част от участниците отговаряха, че ще звъннат в полицията. Много малко знаят, че има  кризисни центрове,  към които могат да се обърнат и как да се свържат с тях. В болницата, където оставихме стикери с националния безплатен телефон, още в следващите дни бяха получени обаждания в кризисния център“, допълва още тя.

Все още бизнесът не е чувствителен към темата и не проявява особена ангажираност към проблема с домашното насилие. От проведените до този момент обучения, само един работодател съобщи за случай с негов служител, преживял домашно насилие. В резултат на много разговори, управлението на компанията е предложило вариант с гъвкаво работно време, за да може жертвата да се грижи за децата си.


Обучителката е категорична, че едно обучение не е достатъчно за чувствителна промяна, а нуждата от по-голяма информираност е видима. Един от добрите примери е УМБАЛ Канев – работодател с над 1000 души персонал, където самите старши сестри след обучението са предложи да разпространят стикери с безплатната гореща линия във всички отделения. С помощта на мениджър Човешки Ресурси в изключително кратък срок директорът на болницата разписа протокол за ангажимент (Engagement Charter).


И положителният и отрицателният опит от изминалите срещи, говорят за огромната нужда от проекта WEGO2 на територията на България, за да се преборим със стереотипа, че домашното насилие е семеен проблем. Крайно време е бизнесът да види икономическото въздействие на това явление върху всяка отделна компания или институция – отсъствие от работа, болнични, разсеяни служители, екип под стрес и т.н.
В час от разговорите по време на обученията в Русе експертката на ЦРУО се срещна с хора, които свързват домашното насилие с насилието в училище и това ги прави по-чувствителни към темата. Споделянето на реални истории също се откроява като добра практика, затова и изготвянето на филм с реална история по проект WEGO2 е много полезно. Голяма част от компаниите споделят, че след месеците в условията на пандемия, приоритетът им на този етап е оцеляването на бизнеса и остава малко време и ресурси да бъдат активни участници в обществения живот, в т.ч. и да имат отговорно отношение към проблема с домашното насилие. ЦРУО възприема този факт не като проблем, а като предизвикателство да успее точно в тази обстановка да мотивира бизнеса за по-отговорни действия.