Дори и по време на Covid-19 истински отговорните компании продължават да подават ръка на най-нуждаещите се. Това стана ясно от срещите на представители на Райфайзенбанк, Кауфланд и А1 с експертите от ЦРУО в рамките на проект WEGO2.

На тях бе обсъдена острата нужда от партньорство между бизнеса и кризисните центрове, които работят с жени, жертви на насилие от страна на интимния партньор. Компаниите се оказаха достатъчно отворени и мотивирани да работят активно в подкрепата на такива жени, които проявяват интерес и демонстрират необходимите качества за дадена вакантна позиция.

Освен всичко друго те споделиха и добри практики, които вече са налице от страна на техните екипи. Благодарение на Кей Би Си Банк България ЕАД Фондация ПУЛС Перник предстои да открие специална „мека“ стая за деца, преживели домашно насилие. Служителите на Кауфланд пък споделиха за специалната работна позиция „доверено лице“ в тяхната компания. Тя е заемана от хора, чиито задължения се изразяват в това да бъдат в услуга на служителите при случаи на домашно насилие, тормоз на работното място или извън него и друг тип злоупотреби. Нещо повече, немалко оплаквания вече постъпват към такива лица и по проблемите се работи активно и в пълна анонимност.

Срещите от изминалата седмица са само част от поредица от разговори, които предстоят с бизнеса за подобряване на възможностите за работа на жените, жертви на насилие от страна на интимния партньор.