• „Ние сме нация, болна за любов. И при възрастните и при децата е така“

  „Ние сме нация, болна за любов. И при възрастните и при децата е така“

  Това сподели един от детските психолози - участници в проведените през изминалата седмица фокус групи по проект „Децата на първо място“ в гр. Русе

 • Всеки случай на дете, свидетел на домашно насилие, е строго индивидуален

  Това стана ясно на организираната на  17 юни в София от  Център за развитие на устойчиви общности фокус група в рамките на проект „Децата на първо място“. На нея присъстваха представители на Омбудсмана на Република България, Агенция за социално подпомагане отдел „ Държавна политика за детето“, Столична дирекция на МВР, Център „Отворена врата“, Фондация за развитие на емоционалната интелигентност, Национална мрежа за децата, адвокати и учители.

 • ДЕЦАТА НА ПЪРВО МЯСТО: за по-ефективни местни услуги, ориентирани към правата на децата - свидетели на насилие (Children First)

  НАЧАЛО:01.01.2020
  КРАЙ:31.11.2022

  Партньори:

  • Horizon Serivce /Италия/ - водеща организация
  • Ares 2.0 /Италия/
  • Център за развитие на устойчиви общности /България/
  • Асоциация „Център Динамика“ /България/
  • Women's Center Of Karditsa /Гърция/
  • Cismai /Италия/
 • Първи дейности по проект „Децата на първо място“

  Център за развитие на устойчиви общности София и Център „Динамика“ Русе – партньори в европейския проект „ДЕЦАТА НА ПЪРВО МЯСТО“ стартираха кабинетно проучване за съществуващата законодателна и институционална рамка, която на този етап ангажира представители на различни институции в процеса по превенция, разпознаване и работа с явлението деца-свидетели на домашно насилие.