Защо никой не говори за тези деца и кои са техните механизми за защита?

В дълбочинните интервюта със специалисти в рамките на проект „Децата на първо място“, се включиха 11 експерти от цялата страна.

Ето и техният профил:

 • 5 психолози, от които двама имат предишен опит като социални работници
 • 2 социални работници в кризисни центрове в София и страната
 • Социален работник от НПО
 • Педагогически съветник в училище от малък планински град
 • Адвокат с експертиза от България и Италия
 • Психиатър с професионален интерес към зависимости и неблагоприятен детски опит и Национален координатор за домашното насилие на Световната здравна организация

Домашното насилие се корени най-вече в капацитета на двойката – до колко родителите ясно осъзнават ангажимента на това да създадеш семейство, ролята на взаимното уважение, компромисите и доброто родителстване. Човек обаче може да се научи как да бъде добър родител. Основната роля в процеса на изграждане на устойчивост у децата, е тази на майката. Ако тя позволява насилствено поведение към нея, това означава, че не е определила сама границите и се нуждае от подкрепа, дори и терапевтична.

Друг основен извод в изследването е, че детето трябва да бъде подкрепяно от мултидисциплинарен екип в периода на своето възстановяване. Това включва психотерапевти, психолози, учители, педиатри, разширеното семейство (родители, баби и дядовци, роднини, лели и чичовци). Очертава се и остра нужда от повишаване на осведомеността на обществото по темата.

Всички експерти са единодушни, че по време на първата намеса в подобна ситуация е важно да се осигури безопасно и защитено пространство за майката и нейните деца и след това да се започне работа по травмите. Ако те не бъдат излекувани навреме, могат да окажат влияние в по-късна възраст, тъй като се пропуска възможността съзнателно да се разбере проблемът и да се променят механизмите за справяне. Този въпрос като цяло не присъства в обществения дневен ред. Физическото насилие се обсъжда по-често, защото е видимо и е трудно да се пренебрегне, но обикновено психическото и емоционалното оказват по-дълбоко и по-дълго въздействие. Децата са много чувствителни и винаги разбират, че нещо не е наред. В много от случаите майките не са наясно с проблема и сменят ролите с децата си.

Липсата на компетентност на някои експерти и институции също прави работата им не толкова ефективна. „Ние не обръщаме много внимание на свидетелствата на насилие и в много случаи се пропускат. Системата за защита е много неподготвена да разпознае този вид насилие, да вземе предвид нуждите на децата и много често фактът на свидетелство се пропуска, въпреки че в закона се споменава, че тези деца се считат за жертви на насилие“, заключват експертите. И допълват „Травмираните жени, които са живели твърде дълго с домашно насилие, стават нечувствителни към детския опит“. Ескпертите трябва да работят с децата по преодоляване на вината, защото каквото и да е е случило в тази къща, те не са виновни. Специалистите работещи в мултикултурна среда пък трябва да бъдат много внимателни относно въздействието на традициите и нормите на поведение.

Техните препоръки се изразяват в:

 • Осигуряване на система за защита като материална подкрепа (съоръжения, консумативи, достойно заплащане, горива за автомобилите и т.н.), както и образователна квалификация;
 • Редовен надзор на общинските институции, участващи в координационния механизъм;
 • Редовни синхронизирани обучения на мултидисциплинирания екип на институциите от един регион;
 • Редовни обучения на други заинтересовани страни - учители и педагогически персонал, общопрактикуващи лекари, полиция, медии и др.
 • Необходимост от единна информационна система и разбиране на въздействието на липсата й върху разпознаването и проследяването на случаите както и предотвратяването на повтарящи се действия;
 • Актуализация на законодателството относно социалните услуги и наредбите за тяхното прилагане, специализиран съд и др.
 • Кампания за повишаване на осведомеността сред обществото.

Повече за правната рамка по отношение на защита на деца, свидетели на домашно насилие, фокус групите с различни заинтересовани страни, майки и деца, свидетели на домашно насилие, може да прочетете в целия доклад.

Моля свържете се с нас за пълния текст на документа!