На 2-ри май в Милано 6-те партньора от България, Гърция и Италия представиха своя опит и материали, изготвени в рамките на проекта.

Прочети още...

Децата на първо място – обучителен наръчник

В него ще видите европейската рамка за разкриване и работа по случаи на свидетелство на домашно насилие и примери за успешни насоки за практикуване на европейско ниво. От документа може да се запознаете още с европейската рамка за насърчаване на междуведомственото и мултидисциплинарното коопериране и сътрудничество, както на национално, така и на транснационално ниво.

Прочети още...

На 19 и 26 март екипът на Център за развитие на устойчиви общности проведе инфодни в рамките на проект „Децата на първо място“.

Прочети още...

Те бяха част от поредица от обучения по предприемачество, организирани от Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО), София и Сдружение „Център Динамика“, Русе в рамките на проект "Children First: Improving Local Services for a More Effective and Child-Centred Aproach to Witnessed Violence") по Програма „Права, равенство и Гражданство“ на ЕС.

Прочети още...

Днес Енчо Енчев, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ и Деана Димова, директор на Сдружение „Център Динамика“, подписаха протокол за обединяване на усилията по превенция и противодействие при случаи с деца – жертви или свидетели на домашно насилие.

Прочети още...

Младежите участваха в онлайн дискусия, посветена на темата за свидетелството на домашно насилие, организирана от Сдружение „Център Динамика“, гр. Русе и Център за развитие на устойчиви общности(ЦРУО), гр. София.

Прочети още...