На 10 ноември в онлайн платформата Зуум инспектори „Детска педагогическа стая“, социални работници от отделите „Закрила на детето“ и други регионални структури, ангажирани с правата на децата активно участваха в дискусия, посветена на децата, свидетели на домашно насилие, организирана от Център за развитие на устойчиви общности и  Сдружение Център „Динамика“ – Русе.

Според участниците социалните работници често изпитват затруднения на ниво оценка на сигнал, подаден към тях, а по думите на представителите на МВР съдът и прокурорите твърде често не вярват на думите на децата по време на техните изслушвания в сини стаи. Инспекторите са категорични, че децата имат специфики на емоционалното развитие, които трябва да се вземат предвид и не може от тях да се очаква да предават това, което им се е случило като възрастни.

По време на срещата бе представен проект „Децата на първо място“, неговите цели и дейности (представяне на проекта вижте тук: https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-children-first/detsata-na-parvo-myasto-za-po-efektivni-mestni-uslugi-orientirani-kam-pravata-na-detsata-svideteli-na-nasilie-children-first ). Експертът на ЦРУО – Диана Георгиева предаде опита на италианския партньор в проекта – CISMAI, като разясни насоките за интервенция при деца, свидетели на домашно насилие.

Деана Димова, директор на Сдружение център „Динамика“ пък даде обстоен анализ на това как пандемията от Ковид-19 повлия върху домашното насилие и в частност свидетелството на домашно насилие, а нейната колежка Адриана Ангелова разказа как те в кризисния център в Русе работят с децата при свидетелство на домашно насилие. Акцент бе поставен и върху количествените и качествените данни, свързани с потребителите на услуги в кризисните центрове.

Разбира се, от съществено значение при тези случаи е и регулационната рамка, която бе разяснена от адвокат Елка Пороминска от Асоциация за жените адвокати, а адвокат Мария Ганчева, член на Миланската адвокатска колегия допълни дискусията с добрите практики от Италия.

След изложенията на панелистите отново стана ясно, че свидетелството на домашно насилие е проблем, на който не се обръща достатъчно внимание в публичното пространство, а експертите на терен имат нужда от редица обучения за повишаване на капацитета.

В рамките на проекта предстои още един такъв семинар, този път в Русе, където ще се срещнем с детски учители, педагози и медицински сестри.

Следете за подробности на нашия сайт!