На 30 ноември в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ гр. Русе, както и онлайн, се събраха близо 60 специалисти в областта на домашното насилие и детското правосъдие, за да дискутират темата за свидетелството на домашно насилие у нас.

Повод за срещата е проектът „Children First“, който дава възможност на над 100 експерти от страната да повишат своите компетенции по проблема чрез т.нар. каскадни обучения. Експертът от Център за развитие на устойчиви общности, Диана Георгиева представи целите на инициативата както и насоките за работа на един от италианските партньори – CISMAI. Директорът на Сдружение „Център Динамика“ – Деана Димова, пък отбеляза влиянието на пандемията от Ковид-19 върху явлението домашно насилие и как това се отразява върху децата. Тя представи още количествени и качествени данни, свързани с потребителите на услуги в кризисните центрове.

Семейният терапевт Янка Василева разказа за своята работа от първо лице с децата, свидетели на домашно насилие и подчерта белезите, по които може да разпознае кога едно малолетно лице е травмирано както и какво трябва да се предприеме и при различните типове на насилие над самите деца. Тя сподели още, че такъв тип проблеми в ранна детска възраст неминуемо се отразяват на човек за цял живот и особено в зряла възраст като подчерта връзката на майката с детето като първоизточник на неговото възприятие за отношения с околните.

Поставен бе акцент и върху регулационната рамка на явлението у нас благодарение на председателя на Асоциация за жените адвокати – адв. Елка Пороминска. В лицето на адв. Мария Ганчева участниците срещнаха опитен експерт по отношение на защитата на деца, свидетели на домашно насилие в Италия като особено любопитно бе, че страната има детски омбудсман, който работи по проблемите на децата на всички нива.

Обучението завърши с поощрение за всички присъстващи на живо, на които бе връчен сертификат за участие като жест на благодарност за тяхното внимание към проблема и готовност за разрешаването му.

Материалите, които бяха представени на събитието, може да намерите тук: