ПОКАНА

Наименование: Провеждане на процедура за избор на изпълнител по проект “Rural Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth - RAISE”, изпълняван в рамките на EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment within the EEA and Norwegian
Financial Mechanisms 2014 – 2021.

Прочети още...

Задание за изработка на проектно графично лого и идентичност

Проект „„Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“

Име на проекта на английски език: Social and Legal Action to Combat Honor Related Abuse (HRA Project)

Водещ партньор: Център  за развитие на устойчиви общности (България)/ Center for Sustainable Communities Development (Bulgaria)

Прочети още...