Задание за изработка на проектно графично лого и идентичност

Проект „„Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“

Име на проекта на английски език: Social and Legal Action to Combat Honor Related Abuse (HRA Project)

Водещ партньор: Център  за развитие на устойчиви общности (България)/ Center for Sustainable Communities Development (Bulgaria)

Партньори:

KUN Centre for Equality and Diversity – Norway

Асоциация за жените адвокати – България / Women Lawyers Association

Цели на проекта: В законодателството липсват дефиниция на злоупотреба или
насилие в името на честта и система за събиране на данни и резултатът е безнаказаност на извършителите и неадекватна защита на жертвите. Формите на злоупотреба са ранни/уредени/насилствени бракове, заливане с киселина,
убийства заради зестра, генитално осакатяване и пр.


Проблемът се разпознава частично само сред някои ромски общности, най-вече в частта ранни бракове, които водят до ранна бременност, полово предавани болести, отпадане от училище и последваща трайна маргинализация. С навлизането на имигранти в страната се разпространяват и другите форми,
но не се разпознават от професионално заинтересованите групи. Тези форми са много по-тежки, защото се насърчават от семейството и общността, като в планирането на насилието участват и жените. Правната и социална практика за ефективна защита и целева намеса е недостатъчна.

 

В рамките на проекта: ще бъде извършено национално представително  изследване на проблема, в паралел с положението и добрите практики в Норвегия; изработване и изпращане на публичните институции на Препоръки за промени в политиките и законодателството за ефективно предотвратяване и решаване на такива случаи; ще бъде организирана застъпническа кампания; ще се разработят обучителни материали, 20-минутен филм с реални истории и широка комуникационна кампания.

 

Целеви групи:

Основни целеви групи: Публични институции

Крайни ползватели: Бежанци и мигранти; широка общественост, вкл. местни общности в София, Смолян, Търговище, Плевен, Разлог и Враца

Изисквания: Логото трябва да внушава доверие, лесно и недвусмислено разпознаване на национално и международно ниво (да не съдържа елементи с дискриминационен характер спрямо представители на етнически общности в Норвегия и България, в т.ч. ромска, турска, еврейска, арменска, алтернативни религиозни общности).

Предложенията, които очакваме трябва да бъдат графични в pdf формат, и във формат подходящ за печат на различни медии /винил, хартия/.

Ще очакваме визуализация на  включване на логото в следните рекламни носители, които ще бъдат произведени в рамките на проекта:

  • Бланка на български и английски език
  • PPT темплейт за презентация
  • Банер (печат върху винил)
  • Вариант на лого за заглавна страница на уебсайт, и FB група
  • Вариант, подходящ за включване във финални надписи на документален филм
  • Комплекти промо материали – папка, химикал и тефтер
  • 2 типа брошури – формат А5 (заглавна и вътрешна страници) – вариант на български и английски език
  • Наръчник – формат А4 (заглавна и вътрешна страници) – вариант на български и английски език

Логото и рекламните материали трябва да бъдат съобразени  с Изисквания на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) за осигуряване на публичност и визуализация на финансовата помощ за изпълнение на проект - https://www.activecitizensfund.bg/public/portfolios/view.cfm?id=48

Краен срок за подаване на предложенията: 14 ноември 2019 година

Бюджет: до 2 900 лева,  в т.ч. ДДС.

Начин на плащане: еднократно след подписване на приемо - предавателен протокол за приети и одобрени комуникационни предложения; по банков път срещу фактура

За контакт :

Нанси Борисова – Координатор комуникации – 0878 399434;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Диана Георгиева – Мениджър проект – 0888 927578;

 

Оттук може да изтеглите  - Изтегли в PDF формат