Уважаеми колеги,

Във връзка с организирането на обучение на кариерни консултанти и педагогически съветници в училища по проект Career Rocket : Уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение“ – JUST/2015/RGEN/AG/ROLE/9706  е необходимо организирането на 6 еднодневни обучения на 150 директори и заместник директори от страната.

Моля, да ни подготвите офертно предложение, което да включва :

  • Идентифициране и осигуряване на участници в обученията
  • Договаряне и наемане на зали, оборудвани с мултимедия, екран, лаптоп и флипчарт с консумативи – 6 бр.
  • Договаряне и заплащане на 2 кафе паузи за участниците – 300 бр
  • Договаряне и заплащане на 1 обяд за участниците – 150 бр
  • Договаряне и заплащане на 1 нощувка на участниците, които са от други населени места – 150 бр

Обученията трябва да се организират и проведат до края на 2018.

При възникване на въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.

С уважение

Станимира Хаджимитова

02 9864710