На 2-ри май в Милано 6-те партньора от България, Гърция и Италия представиха своя опит и материали, изготвени в рамките на проекта.

От страна на двата български партньора се включиха Деана Димова, Петя Георгиева и Адриана Ангелова от сдружение „Център Динамика“ и Станимира Хаджимитова и Нанси Борисова от Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО). Експертът на ЦРУО Диана Георгиева участва онлайн и изчерпателно представи реализираните в рамките на проекта дейности на територията на България.

По време на конференцията акцент бе поставен върху подписаните проколи за сътрудничество между местните власти и центровете за подкрепа на жени в Русе, България, Кардица, Гърция и Абрузо, Италия.  На събитието присъства и заместник кмета на Община Русе – Енчо Енчев, който сподели, че чрез присъствието си на тази среща заявява своята признателност към усилията на всички партньори в борбата с асистираното насилие[1] и изрази надежда работата по проекта да е началото на едно партньорство между общините в посока на справяне с проблема.

По последни данни 73% от жените в ЕС са жертви на домашно насилие и в повечето случаи децата са свидетели ето защо партньорите обединиха усилия около създаването на Наръчник за обучение по темата за свидетелството на домашно насилие както и Европейски Насоки за работа в тази област, които да бъдат от полза на всички експерти и заинтересовани страни.

Подчертана бе важността от работа с извършителите на насилието, както и активното включване на учители, преподаватели, медицински специалисти в разпознаването на такива случаи, превенцията и грижите за децата при такива ситуации.

Заключителната конференция продължи с кръгла маса, в която се включиха представители на местни общини, социални работници, адвокати, психолози, педагози и магистрати говориха за асистираното насилие. По време на първата част всеки от тях сподели своя опит и наблюдения от работата с деца по темата, след това дискусията се фокусира върху създадените в рамките на проекта продукти.

Според всички експерти Насоките и Наръчника за обучение са изключително полезни, но имат нужда от надграждане и най-вече от прилагане на практика. Една от най-големите пречки за справянето с този тип проблеми според тях е страхът на социалните работници и заетите в този сектор от самите извършители. Същият този страх, който травматизира и жертвите и свидетелите на самото насилие.

На кръглата маса присъстваха и представители на Асоциация за жените адвокати – адв. Елка Пороминска и адв. Мария Ганчева, както и уважавани адвокати от Милано с опит при защитата от асистирано насилие.

[1] Асистираното насилие е форма на злоупотреба с деца, която има травматични ефекти с еднаква интензивност като тези от пряко насилие (СЗО).