Това стана ясно на организираната на  17 юни в София от  Център за развитие на устойчиви общности фокус група в рамките на проект „Децата на първо място“. На нея присъстваха представители на Омбудсмана на Република България, Агенция за социално подпомагане отдел „ Държавна политика за детето“, Столична дирекция на МВР, Център „Отворена врата“, Фондация за развитие на емоционалната интелигентност, Национална мрежа за децата, адвокати и учители.

„Все по-често децата се използват като средство за упражняване на натиск от страна на единия родител в случаите на домашно насилие“ , категорични са специалистите.

Те посочиха доста проблеми в системата – липса на между секторни услуги, непознаване на проблема, непознаване на последиците за децата – жертви/ свидетели на домашно насилие, бавната промяна на законодателната уредба, както и необходимостта от целенасочена държавна политика. Подчертана бе и нуждата от ангажирането на медиите в обществения дебат по темата и коректното отразяване на проблема. Не на последно място се открои и необходимостта от  ясни правила за действие за всяка от заинтересованите страни при случаи на деца - свидетели на домашно насилие.

Работата по проекта продължава с организирането на фокус групи с експерти на територията на регион Русе, предстоят и срещи с жени – преживели домашно насилие и с техните деца. За следващите активности, следете както сайта: https://children-first.eu/, така и сайта на Център за развитие на устойчиви общности (партньор по проекта) - https://cscd-bg.org/bg/.