Център за развитие на устойчиви общности София и Център „Динамика“ Русе – партньори в европейския проект „ДЕЦАТА НА ПЪРВО МЯСТО“ стартираха кабинетно проучване за съществуващата законодателна и институционална рамка, която на този етап ангажира представители на различни институции в процеса по превенция, разпознаване и работа с явлението деца-свидетели на домашно насилие. 

Изследователската работа ще продължи и през м. юни с провеждане на експертни интервюта и фокус групи с 40 представители на заинтересованите страни – социални работници, психолози, педиатри, учители, полиция, медии и др. В рамките на тези срещи експертите от двете организации ще се срещнат и с жени- преживели домашно насилие, а малко по-късно във времето психолози от Център Динамика Русе ще проведат срещи и с деца – свидетели на домашно насилие.

Целта на изследователските дейности е в оценка на разпознаваемоста на явлението на национално и регионално ниво, идентифициране на дефицитите в системата по превенция, разпознаване и работа с явлението. Изводите на по-късен етап ще послужат за подготовка на образователни материали и провеждането на обучения в София и Русе.

Следете нашата уебстраница за изводите от тези срещи, а на по-късен етап и за следващите дейности по проекта.