На 26, 27 и 28 януари експертът на ЦРУО Диана Георгиева представи пред „Център Динамика“ – Русе плана за социални отношения, изготвен по проект WEGO2. Тя сподели методологията на работа и запозна социалните работници със съответните формуляри.

Работния процес продължи с практическа работа и дискусия като през втория ден акцент бе баланса на компетенциите и бе представена програма за кариерно развитие. Обучението завърши с практическа работилница, анализ на компетенциите и план за действие.