WE GО! си поставя за цел да съдейства за икономическо овластяване на жени, преживели насилие, чрез укрепване на структурите за подкрепа - местни, национални и европейски и чрез насърчаване прилагането на добри практики и мултидисциплинарно сътрудничество между всички заинтересовани страни.