На 25, 26 и 27 септември експертите от Център за развитие на устойчиви общности, фондация ПУЛС, Перник и сдружениe „Център Динамика“, Русе,  взеха участие в партньорска среща по проект WEGO!2 в Падуа, Италия.


На нея те обмениха своите полезни практики и ноухау по отношение на изграждането на партньорства заедно със своите колеги от Гърция, Испания и Италия. Всяка от организациите сподели своя подход за изграждане на женски мрежи и методологията за изграждане на социални връзки с жертвите на домашно насилие. Специално внимание бе обърнато на работата с жени бежанки или мигрантки и тяхното икономическо овластяване.


По време на срещите бяха обсъдени и предизвикателствата пред всяка от организациите и стратегиите за преговори с институции, местна власт, местни бизнес структури, НПО и други организации. Всички страни изразиха готовност за работа по останалите точки от проекта, включващи обучения на специалисти в областта и създаване на мрежи от независими и пълноценни жени.