На 13 юни експертите от Център за развитие на устойчиви общности - Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева се срещнаха са представители на CATRO България - дъщерно дружество на една от водещите компании за развитие и управление на човешките ресурси в Австрия и експерти на фондация „EmProve“ (https://emproveproject.eu) . Заедно те актуализираха информация относно изминалите проекти и възможности за бъдещо сътрудничество.


Бе проведена дискусия как да се повиши осведомеността по темата за икономическото овластяване на жени, преживели насилие от интимния партньор и как да се привлече бизнесът да прояви активен интерес към темата.

Участниците в срещата си обещаха да поддържат контакт и да се информат за активностите, организирани от тях.