Насилието, основано на пола е проблем неизменно свързан с липсата на равнопоставеност между мъжете и жените и най-често с икономическата зависимост между партньорите в една връзка, която много често може да бъде причина за насилие и злоупотреба. На 26 април 2016 г. България прие Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, който цели да гарантира равни възможности за двата пола. Какво постигна страната 4 години по-късно и какво още е необходимо за постигането на златна среда?

Прочети още...

Директорът на ЦРУО Станимира Хаджимитова и директорът на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ Живка Маринова проведоха обучение на социални работници от фондация ПУЛС на 24, 25 и 26 февруари в Перник.

Прочети още...

На 11 и 12 февруари партньорите по проект WEGO2! От България, Испания, Италия и Гърция се срещнаха в Кардица, за да се запознаят с местната мрежа за икономическо овластяване на жени и да обсъдят следващите стъпки в проекта.

Прочети още...

На 26, 27 и 28 януари експертът на ЦРУО Диана Георгиева представи пред „Център Динамика“ – Русе плана за социални отношения, изготвен по проект WEGO2. Тя сподели методологията на работа и запозна социалните работници със съответните формуляри.

Прочети още...

Според проучване на Европейската федерация на транспортните работници за 2017 г. една четвърт (25%) от жените транспортни работници смятат, че насилието над жени е редовно явление в транспортния сектор, още повече (26%) смятат, че тормозът се счита за „част от работата “в транспорта.

Прочети още...

На 20, 21, 23 и 24 ноември в Русе бяха осъществени няколко обучения по проект WEGO2!. Експертът от сдружение „Център Динамика“ Деана Димова представи пред над 30 студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев“ специалност „Социални дейсности“ проекта, неговите цели и дейности.

Прочети още...

На 12, 13 и 14 ноември фондация „Пулс“ - Перник се срещна с представители на дирекция социално подпомагане, регионална здравна инспекция, НПО, представители на няколко общини от региона и студенти и представи проект WEGO2.

Прочети още...