В началото на 2019 год. екипът на Център за развитие на устойчиви общности добави към своето проектно портфолио и проект WEGO!2 Постигането на икономическа независимост – фактор за напускане на насилствена връзка с интимния партньор (Building Economic Independence: the Way Out of Intimate Partner Violence, Ref. REC-RDAP-GBV-AG-2017, Project ID 810371)

Проектът представлява продължение на приключилия през 2017 година проект “WEGO – Икономическа независимост на жените за излизане от насилие в партньорската връзка” (Women Economic – Independence & Growth Opportunity).

WE GО! си поставя  за цел да съдейства за  икономическо овластяване на жени преживели  насилие,  чрез укрепване на структурите за подкрепа - местни, национални и европейски и чрез насърчаване прилагането на добри практики и мултидисциплинарно сътрудничество между всички заинтересовани страни.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ :

 • 4 страни-членки на ЕС разработват и прилагат добри практики в подкрепа на икономическото овластяване на жертвите на насилие
 • 100 жени са подобрили социалните си умения и са част от социални мрежи
 • 100 жени са подкрепени в тяхната пригодност за заетост
 • Най-малко 8 НПО центрове, предлагат по-качествени услуги с повишени стандарти за подкрепа
 • 120 специалисти, ангажирани с превенция и борба срещу насилието над жени са повишили своите знания и капацитет
 • В 4 регионални територии се е повишила координацията и сътрудничеството между институциите, които предоставят услуги за икономическо овластяване на жени, преживели насилие
 • 80 бизнес компании (т.е. работодатели и служители) са се запознали с проблемите, свързани с насилието над жени
 • 10 бизнес компании са предприели действия и политики за предотвратяване на насилието над жени и подкрепят трудовата интеграция на преживелите насилие
 • 150 политици / изпълнителни директори на компании са участвали в дейностите на проекта.

 

ПАРТНЬОРИ:

 

·         ActionAid Italy – Координатор на проекта

 

·         SURT - Испания

 

·         Institute for Social Research (IRS) - Италия

 

·         CSCD - България

 

·         Cooperativa “Rel.Azione Positive” - Италия

 

·         Women’s Center of Karditsa (WCK) – Гърция

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ

 • Жени, преживели насилие (в т.ч. насилие от интимния партньор)
 • Социални работници, медиатори и доброволци от НПО сектора работещи с жени, претърпели насилие
 • Частни и обществени заинтересовани страни (напр. бизнес корпорации и предприятия; местни и национални държавни институции)

 

АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ
ИТАЛИЯ: Regione Lombardia, AFOL - Център за обществено обучение на Милано и столичния център за работа, OpenPolis, SVD - Donna Aiuta Donna Onlus, Aisha, Centro Veneto Donna, мрежа на Libellula
ИСПАНИЯ: Ajuntamento de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntamento de Sabadell, Министерство на правата на гражданите и равните права, GAFT, CIece
ГЪРЦИЯ: Генерален секретариат за равенство между половете (GSGE), Община Кардица, Кооперативна банка Кардица, ERT
БЪЛГАРИЯ: Министерство на труда и социалната политика, Асоциация на жените предприемачи в България – СЕЛЕНА, Фондация Пулс гр. Перник,, Център Динамика, гр. Русе

 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Декември 2018 г. - март 2021 г.