Директорът на ЦРУО Станимира Хаджимитова и директорът на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ Живка Маринова проведоха обучение на социални работници от фондация ПУЛС на 24, 25 и 26 февруари в Перник.

Заедно те обсъдиха плана за социални отношения, изготвен в рамките на проекта, а също и програмата за кариерно развитие на жертвите на домашно насилие.

Акцент бе поставен и върху баланса на компетенциите. В края на обучението експертките сформираха практическа работилница, която имаше за цел да представи нагледно плана за действие.