• Обучение за социални работници по проект WEGO2 в Перник

    Директорът на ЦРУО Станимира Хаджимитова и директорът на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ Живка Маринова проведоха обучение на социални работници от фондация ПУЛС на 24, 25 и 26 февруари в Перник.