WE GО! си поставя за цел да съдейства за икономическо овластяване на жени, преживели насилие, чрез укрепване на структурите за подкрепа - местни, национални и европейски и чрез насърчаване прилагането на добри практики и мултидисциплинарно сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Прочети още...

На 25, 26 и 27 септември експертите от Център за развитие на устойчиви общности, фондация ПУЛС, Перник и сдружениe „Център Динамика“, Русе,  взеха участие в партньорска среща по проект WEGO!2 в Падуа, Италия.

Прочети още...

На 13 юни експертите от Център за развитие на устойчиви общности - Станимира Хаджимитова и Диана Георгиева се срещнаха са представители на CATRO България - дъщерно дружество на една от водещите компании за развитие и управление на човешките ресурси в Австрия и експерти на фондация „EmProve“ (https://emproveproject.eu) . Заедно те актуализираха информация относно изминалите проекти и възможности за бъдещо сътрудничество.

Прочети още...

На 12.04 експертите на Център за развитие на устойчиви общности се срещнаха с ръководството и социалните работници от фондация „Пулс“ гр. Перник, които са един от асоциираните партньори на проекта WE GО!.

Прочети още...

В началото на 2019 год. екипът на Център за развитие на устойчиви общности добави към своето проектно портфолио и проект WEGO!2 Постигането на икономическа независимост – фактор за напускане на насилствена връзка с интимния партньор (Building Economic Independence: the Way Out of Intimate Partner Violence, Ref. REC-RDAP-GBV-AG-2017, Project ID 810371)

Прочети още...