На 20, 21, 23 и 24 ноември в Русе бяха осъществени няколко обучения по проект WEGO2!. Експертът от сдружение „Център Динамика“ Деана Димова представи пред над 30 студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев“ специалност „Социални дейсности“ проекта, неговите цели и дейности.

Заедно с младежите бяха обсъдени различни подходи за овластяване на жени, жертви на домашно насилие и различните механизми, чрез които те отново да бъдат независими и работоспособни.