На 3 февруари се състоя първата среща между заинтересованите страни по темата за подписване на Териториален протокол за сътрудничество. Разговорите продължиха и на 10 февруари.

В инициативата ще вземат участие Кауфланд България, РайфайзенБанк, Русенски университет „Ангел кънчев“, Сдружение „Център Динамика“, фондация „Русе – град на свободния дух“, представители на Община Русе, Сороптимист Русе, Делта Текстил България, Професионална гимназия по облекло - Русе и Център за развитие на устойчиви общности. Всички те ще поемат ангажимент за сътрудничество при случаи на жени, преживели насилие.

Целта

Много често след напускане на насилствена връзка с интимния партньор и напускане на кризисния център след това, жертвите на насилие все още са несамостоятелни и не достатъчно овластени. Тук е моментът, в който всички заедно – и институции, и бизнес, могат да се включат и да съдействат.

Как?

До момента бяха обсъдени няколко метода като например компаниите да изплращат информация за свободни работни позиции до кризисния център, така жените ще могат да реагират бързо. Бизнесът не поема задължението да наеме жена, ако тя не отговаря на необходимата квалификация, но би могъл също така да осгури обучения за жените, преживели насилие. Част от тях дълго време са били извън пазара на труда, така че умения по писане на CV или поведение по време на интервю и в колектив също биха им били от полза.

Някои от страните от НПО сектора ще поемат ангажимент за популяризиране на проблема, а чрез програмата „Знания и растеж“ някои от пострадалите могат да бъдат подпомогнати да развият свои предприемачески идеи. Още методи за подкрепа предстои да бъдат обсъдени в следващите седмици. Като идеята е партньорската мрежа да се разраства и надгражда.

Какво следва?

Подобен вид сътрудничество в полза на преживелите домашно насилие е пилотно за България. Очаква се моделът да бъде тестван в регион Русе, където вече има изградена добре работеща партньорска мрежа, и след това да бъде успешно мултиплициран на други места в страната.

Официалното подписване на Териториален протокол за ангажимент ще се случи през март на официална церемония, на която ще присъстват и представители на местната власт.