ТРЕТИ конкурс „ЖУРНАЛИСТИКА ЗА РАЗВИТИЕ - 2020“

ТРЕТИ конкурс „ЖУРНАЛИСТИКА ЗА РАЗВИТИЕ - 2020“

Видео: Проектът WEGO2! за икономическо овластяване на жени, жертви на насилие от интимния партньор

Видео: Проектът WEGO2! за икономическо овластяване на жени, жертви на насилие от интимния партньор