Вторият резултат от работата по проект ReCAP представлява Сборник с творчески инструменти за младежки работници, които да се използват за социално включване и овластяване на младежи в неравностойно положение в периода след КОВИД19 пандемията.

Сборникът се базира на първия резултат от проекта - Анализ на нуждите и местния контекст, който беше извършен на местно ниво чрез въпросници, разпространени в местните общности на всеки партньор, както и на национално ниво за всяка от страните-участници в проекта, заедно с идентифицирането на най-спешните нужди на уязвимите млади хора след пандемията. Анализът потвърди, че повечето младежки работници смятат артистичните и творчески инструменти полезни и мотивиращи за младежите.
Инструментите в Сборника са разработени с приноса на всеки партньор от консорциума ReCAP (10 неправителствени организации от 7 европейски държави, работещи пряко или непряко с младежи в областта на културата или изкуството), за да отговорят на специфичните нужди на младите хора.

Изтегли в PDF