• Сборник с творчески инструменти за младежки работници

    Вторият резултат от работата по проект ReCAP представлява Сборник с творчески инструменти за младежки работници, които да се използват за социално включване и овластяване на младежи в неравностойно положение в периода след КОВИД19 пандемията.