Обучението бе част от проект GEAR - Ромската интеграция в контекста на равнопоставеността на жените и момичетата.

Ученици от 9 до 12 клас говориха за правата на жените и мъжете, техните позиции на пазара на труда, що е то дискриминация и как да й се противопоставим. Те имаха възможност да опишат представите си за успешна жена и успешен мъж, а също и да разкажат какви качества според тях трябва да притежават съвременните млади мъже и жени.


Младежите дадоха интересни отговори като според тях да си успешен не се асоциира само с материално богатство, но и с удовлетворение от работата, както и с щастливи и хармонични семейни отношения.

Те работиха още по редица казуси, свързани с половата дискриминация на пазара на труда. Не бяха пропуснати и теми за сексуална експлоатация на работното място, както и домашното насилие. Тук бяха отбелязани важни аспекти като психическото, вербалното и финансовото насилие.

Обучителят г-жа Станимира Хаджимитова постави акцент върху икономическото овластяване като метод за излизане от насилствена интимна връзка или постигане на равенство. За целта младежите бяха разделени на отбори „семейства“, където всяко семейство трябваше да разпредели своя семеен бюджет. Позитивна тенденция се открои при това, че всяко от семействата, дори и тези поставени в най-тежки условия, бе предвидило определени средства, които да спестява за „черни дни“.

По време на обучението възникнаха редица идеи за теми на предавания в бъдещото европейско младежко ромско онлайн радио, което предстои да заработи след броени месеци. След събеседване младежите дадоха предложения и за име на радиото, което предстои да съгласуват с връстниците си от Белгия, Румъния и Италия на учебно посещение в Сибиу, Румъния.

Проектът продължава с обучение за работа със социални мрежи, както и с програми за запис и обработка на звук, което ще се състои през февруари.