Това стана ясно на пресконференция по проект „Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци“, която се проведе този вторник в Пресклуба на БТА, както и онлайн с присъствието на редица журналисти и представители на множество утвърдени неправителствени организация.

National Assembly of Refugees (NAR) in Bulgaria е името на „отбора“, както те сами се наричат, който ще представлява интересите и нуждите на бежанците у нас пред редица институции. Екипът е съставен от 15 души, които бяха избрани след кандидатстване пред Център за развитие на устойчиви общности и Българско училище за политика „Димитър Паница“.( Създаден бе Борд за застъпничество и приобщаване на бежанци - Център за развитие на устойчиви общности (cscd-bg.org)) В рамките на проекта бяха проведени и редица обучения (Приключиха обученията за членовете на Борда за застъпничество и приобщаване на бежанци - Център за развитие на устойчиви общности (cscd-bg.org)), които да отговарят на нуждите на бежанците. Организирани бяха и срещи с представители на различни институции у нас, както и с местната власт.

По време на пресконференцията Олена Хрицюк представи всеки от членовете на бежанския екип, както и логото, с което са избрали да се представят пред институциите. То представлява плод нар с много различни зърна, което олицетворява тяхното многообразие. В логото присъства и пламък, за да илюстрира техните цели и копнежи. Г-жа Хрицюк бе разработила и подробна презентация относно нуждите на бежанската общност у нас, бе включила редица добри примери за интеграция на бежанци в България, като отправи също и някои препоръки с цел по-доброто сътрудничество с властите.

На място в залата бе и Тамара Сергиенко, която благодари на всички за помощта и интереса към бежанците. Тя допълни още, че главна цел на NAR е да покаже капацитета на бежанците в България. Според нея проектът, финансиран от фонд „Активни граждани“ е бил изключително полезен за всеки от избраните членове на екипа, защото са намерили начин да комуникират едни с други, макар и като представители на различни държави, с различна култира. Днес всички те знаят много повече не само един за друг, но и за българската култура и за публичните и обществени структури в България. Тъй като част от членовете на бежанския борд живеят в провинцията, а други в столицата, техен основен комуникационен канал е платформата Signal.

Благодарение на проекта, който бе детайлно представен от неговия ръководител, г-жа Диана Георгиева, бежанците могат да разчитат на подкрепата и на още няколко организации като Съвета на жените бежанки в България и Върховен комисариат за бежанците на ООН в България. Техни представители също се включиха в медийното събитие на място в БТА, както и онлайн. Интерес заявиха още представители на Каритас България, както и Български съвет за бежанци и мигранти.

В рамките на проекта предстои и изготвянето на карта на институции, които да бъдат полезни за устойчиво приобщаване на бежанците в България. Тя ще открие пред NAR редица възможности за тяхното интегриране и достойно пребиваване на територията на страната ни.

Проектът Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 17 067 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Партньорство за устойчиво приобщаване на бежанци е да създаде умения в представители на бежанските общности за разпознаване на институционалната среда и точките за достъп до системата за вземане на решения в България.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за развитие на устойчиви общности и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.