Упоритите и инатливи млади хора на област Перник могат да развият туризма ЗАЕДНО

Упоритите и инатливи млади хора на област Перник могат да развият туризма ЗАЕДНО

Бежанци от 7 държави създадоха екип за работа с институциите у нас

Бежанци от 7 държави създадоха екип за работа с институциите у нас

Пилотна среща по проект GEAR (Ромската интеграция в контекста на равнопоставеността на жените и момичетата) в София

Пилотна среща по проект GEAR (Ромската интеграция в контекста на равнопоставеността на жените и момичетата) в София