Заедно с младежите изгледахме филма, изработен по проект „Престъпления в името на честта в социален и правен аспект“ и организирахме отбори по дебати ЗА и ПРОТИВ ранните бракове.

Двете събития се проведоха напълно независимо едно от друго като тяхна цел бе младежите да се запознаят с проблеми като детските бракове, достъпа до женски консултации при младите момичета, правото на безопасен секс и защита от насилие – домашно или в името на честта.

Оказа се, че сред девойките и младежите, с които се срещнахме, вече не съществува практиката за купуване на булки и проверяване на тяхната девственост. Споделят обаче, че са чували за обичая и той все още съществува в техните или в общности близо до тях.

По време на дебатите особено предизвикателство бе за отборите, които трябваше да защитават традицията на ранния брак. Все пак те изтъкнаха доводи като защита на ценностите, които са част от ромската народопсихология, както и чисто икономически причини, ако младите момичета са от бедни семейства и се омъжват в заможни такива, които могат да им осигурят по-добро бъдеще и все пак им позволяват да завършат образованието си.

Интересна бе и гледната точка на младите момчета в тези дебати. Те също отхвърлят идеята техните родители да определят избранницата на живота им. Някои от тях дори сами се опитаха да се поставят на мястото на бащите на момичетата, които продават дъщерите си.

Децата са единодушни, че ранните бракове са нещо, срещу което те ревностно се противопоставят и биха защитили не само своето право на избор, но и това на свой приятел, ако се наложи. Заедно обсъдихме и методите за предотвратяване на подобен тип престъпления срещу момичетата,  а именно докладването на учители и полиция, тъй като често самите семейства участват в деянията.

Събитията бяха част от серия от срещи в рамките на проект GEAR – Ромската интеграция в контекста на равнопоставеността на жените и момичетата. Негова основна цел е обучението на практици и младежи от ромски произход по темите за равнопоставеността на половете. Предстои създаването на първото европейско младежко онлайн радио благодарение на проекта. Деца от ромски произход от България, Румъния, Италия и Белгия ще бъдат „Агенти на промяната“ и ще създадат свое пространство, където да обсъждат темите, които ги вълнуват.