В петък (7 април) ден преди Международния ден на ромите, ученици, учители и родители от СУ „Отец Паисий“, с. Медковец организираха концерт във връзка с празника. По време на него те представиха различни скечове, танци, игри и викторини.

Целта на събитието бе да се опознаят корените ромската култура и през хумора да се поставят важните въпроси за общността. Участник в събитието бе и Нанси Борисова от Център за развитие на устойчиви общности, която представи идеята за създаването на първото младежко европейско ромско уеб радио на територията на училището.

Това е един от основните продукти в рамките на проект GEAR – „Ромската интеграция в контекста на равнопоставеността на жените и момичетат“. Ученици и учители ще се информират по темите за равенство на жените и мъжете, на момичетата и момчетата, равенство на пазара на труда и в личния живот. Ще бъдат проведени редица обучения и анализи, на базата на които ще се създадат инструменти за улесняване работата по съответните теми.

С проекта бе запозната и доброволческата младежка група към кв. „Кошарник“, Монтана с ръководител г-н Ташко Кирилов. По време на срещата с 10-те младежи бяха обсъдени техните мечти и възможности за реализация, както и идеите им за промяна на мястото и средата, в която живеят. Част от младежите също заявиха интерес и желание да работят по проект GEAR и да развият умения в областта на аудио медиите и равенството на половете.

Проектът ще продължи да се изпълнява на местно ниво. Предвидени са още неформални инициативи до края на календарната година. Най-активните младежи ще се превърнат в „Агенти на промяната“ и заедно с техни връстници от Белгия, Румъния и Италия, ще се превърнат в истински журналисти и дигитални гурута.