• Заключителна конференция по проект Municipality4Roma

  Ромите имат нужда от насърчаване, но не и да бъдат разделяни от обществата, където живеят.

 • Иваново, Сливо поле и Монтана – общини, работещи в подкрепа на ромите

  През изминалата седмица екипът на ЦРУО посети трите населени места и са запозна с политиките на всяко от тях по отношение на включването на  ромите.

  В рамките на проект Municipality 4 Roma бяха организирани три информационни дни в общините,които предварително са подписали писма за подкрепа. На събитията екипът на нашата организация представи добрите практики на община Кампобасо, Италия заедно с италианските партньори по проекта, които също се включиха в дискусиите в реално време.

 • Новата 2019 година започна с партньорска среща по проект M4R „Община, работеща в подкрепа на бизнеса“ (“Municipality4Roma”)

  Проектът си поставя за цел разработване на ефикасен и стандартизиран модел за включване на ромската общност в активния живот на общините Кампобасо – Италия и Трън- България на основата на вече успешно тестван модел (RoMunicare Project).

 • Партньорска среща и обещаващи дискусии в Рим

  На 19 и 20 юли експертът от Център за развитие на устойчиви общности Диана Георгиева присъства на партньорска среща по проект „Municipality4Roma“, която се проведе в Института за изследване на населението и социалните политики на Националния съвет за научни изследвания на Италия в Рим. 

 • Проект „ Община, работеща в подкрепа на ромите" (Municipality4Roma (M4R))

  Проект „ Община, работеща в подкрепа на ромите" (Municipality4Roma (M4R)) е амбициозен проект. Целта му е въвеждане на усешно тестван модел за включване на ромската общност в активния живот на общините Кампобасо - Италия и няколко общини в България. Пътят към включването не е лек и трудностите са добре познати. Но трябва да се предприемат определени процедурни стъпки. Няма алтернатива на включване на ромите в социалния живот.

 • Проект M4R представен на общинското ръководство на община Трън

  На 12 април 2019 година, експертите на Център за развитие на устойчиви общности Станимира Хаджимитова и  Диана Георгиева се срещнаха с представители на общинското ръководство на Община Трън за представянето на проекта.

  Присъстващите се запознаха и с визуалните материали, които ще бъдат използвани в комуникационните активности по проекта.

 • Проект Municiplaity4Roma

  Проект " Община,работеща в подкрепа на ромите - Municiplaity4Roma"

 • Работна среща в Кампобасо

  На 18 и 19 ноември координаторът на проект Municipality4Roma за България – Диана Георгиева, се включи в няколко работни срещи по проекта в община Кампобасо, Италия.

  В първата среща участие взеха Росария Ди Спенса – социален работник и представител на община Кампобасо в проекта, Сандро Турцо – координатор на проекта и Чара Спиропулу от IASIS (партньор в проекта от Гърция).

 • СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ

  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА[1]

  Една от особеностите, на които все още не се отделя достатъчно внимание, когато говорим за ромите в България е поставянето им под общ знаменател и пренебрегване на разнообразието, което съществува при този етнос. Много често, когато говорим за тях в България ги поставяме под общ знаменател и ги наричаме „цигани“ или „роми“.